Bir Damla Bal

BİR DAMLA BAL

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği(TAB) 56 000 Türk Arıcısını temsil etmektedir. Bu arıcılarımızın arıları ile 93 000 ton bal üretimi yapıyoruz,5,9 milyon adet arı kovanı kayıtlıdır.Dünyanın ikinci büyük arıcı ülkesiyiz.Ürettiğimiz balı, Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Projemizle kavanozdan kovana izlenebilmektedir.

Türkiye arı varlığı, illerin ihtiyacından fazla balı üretmekte 2 bin ton balda ihracat yoluyla satılmaktadır. Hayvansal ürünlerde ülke menşei esas olması ve o ülkenin ismi ile anılması gereği Türk balı olarak satılmaktadır.
Suudi Arabistan a 2000-2008 yılları arasında,bal diye satılan mısır glikozu,bal satışını durdurmuştur.
Bal,Bal arıları tarafından üretilir.Nektarı çiçeklerden toplayan arılar kovana gelince kovan içi hizmet gören işçi arılara nektarı devreder,böylece bal ondan sonra olgunlaşmaya başlar.
Bir damla bal için bal arıları yüzlerce sefer yaparlar,bu denli zor bir iştir,Arının ve arıcıların emeğini çalan sahtekarların teşhir edilmeleri basit bir yöntem,yarın başka bir marka ile devam edecekler.Avrupa da olduğu gibi Ticertten men edilmesi gereğine inanıyoruz,bunun içinde mücadeleye devam edeceğiz.
Bazı kamu ihalelerine bazı otellere Nişasta bazlı Mısır şurubu bal diye verilmiştir, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin ihbar etmesi sonunda bal dışı ürünler iade edilmiştir.
Balın analizini yapan laboratuarlar ülkemizde vardır,Tam analizle balın her şeyi tespit edilebilmektedir.Türk gıda kodeksi bal tebliği vardır.

Bu Ticari firmalar, Hiç bir birlik üyesi üreticiden Bal satın almadıkları halde bal satmaktalar,Gazetelerde Teşhir edilen bal sattığını söyleyen, satıcılarının mali yönden de incelenmesi gerekir,Devletten vergi kaçırıyorlar,
Bal üretimi ve polinasyon katkısı ile ülke ekonomisine katma değer yaratan arıcı üyelerimiz emeğine saygı duymayanlarında karşılarında olmaya devam edeceğiz,
arıcı üyelerimizin sorumluluk anlayışı ile ürettikleri balın sahtesinin olmadığını söylüyorum adamlar sahte,Sahte bal ifadesi arıcılarımızın onurunu kırıyor ve de arıcılarımızı mağdur ediyor,arıcılarımızın emeğini de kimseye çaldırmayacağız.

Saygılarımla

Bahri Yılmaz
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı