ÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
2008–2009–2010 YILLARI ARASI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

Türkiye arıcılığı çalışma programımız ile 18 Haziran 2008 tarihinde, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapılacak olan, 3.TAB olağan genel kurulunda; BİRLİK VE BERABERLİĞİ yeniden sağlamak amacıyla, kurucusu olduğumuz TAB yönetimine talip olduk. Türkiye arıcılığını dünyada hak ettiği yere taşımak ana hedefimizdir. Gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahip ekibimiz, sizlerle GÜÇLÜ, BÜTÜN, TEK YÜREK, TEK SES OLACAK tır. Tüm arıcılarımıza ve bilim insanlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımızı sunarız. Sizlerle birlikte yapacağımız çalışmalarımızın ülkemiz ve dünya arıcılığı için hayırlı olmasını diliyoruz.

TAB olarak öncelikli hedefimiz ilgili bakanlıklar, üniversiteler ile işbirliği içinde ülkemiz arıcılık politikası oluşturmaktır.

Siz üyelerimizin menfaatlerini ön planda tutarak, tozlaşma(Polinasyon), gezginci arıcılık sorunları, arı biyolojisi, arı sağlığı, temel petek ve üretim girdileri, destekler, pazarlama ve arı ürünlerinin değerlendirilmesi, üretim tekniği, eğitim, kurumsallaşma ve dünya ile uyumlu çalışma konularında projelerimizi uygulamaya koyacağız.

Tozlaşma: Dünyada tarım ile uğraşan gelişmiş ülkeler, bitkisel üretimdeki verim artışı ve doğal tozlaşma için arıcılara para ödemektedir. Bu ülkelerde arıcının gelirinin %60 ı tozlaşma kirasından gelmektedir. Biz de bu konuda kamu bilinci yaratarak arılarımızın hakkını alacağız.

Gezginci arıcılık sorunları: Bu güne kadar çıkartılan yönetmelikler, ülkemizde yapılan gezginci arıcılığın fiili şartlarına uyum sağlayamadığı gibi, uygulama esaslarına uygulayıcı birimlerinde hazır olmadıkları gözlemlenmiştir.

Her bölge, ülke arıcısına açık tutulmalıdır. Konaklamadaki yer kirası sorunu ve bürokratik engeller çözümlenecektir.

Arı sağlık raporlarının geçerlilik süresi dört ay (yayladan dönecek) olacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.

Arı biyolojisi: Biyolojik çeşitliliğin ıslahı yapılacak; Anadolu, Karadeniz, Muğla, Kafkas ve Trakya da bulunan ülkemiz arıları koruma altına alınacaktır.

Arı sağlığı: İhbarı mecburi hastalıklar tazminatlı olmalıdır. Bu nedenle ülkesel arı sağlığı projesi uygulanacaktır.

Temel petek ve üretim girdileri: Yönetmelikteki ve gıda kodeksindeki ilgili maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız.

Arıcılık girdilerindeki KDV oranları %1’e çekilmelidir. Temel petek, arı yemi, arıcılık malzeme ve ekipmanları Türk Gıda kodeksi normlarına uygun hale getirilecek, böylece arıcıların sırf kullandıkları malzeme yüzünden mağdur olmaları engellenecektir.

Destekler: Ana arı ve bal desteğinin usulsüzlük var diye kaldırılması kabul edilebilir bir sebep olamaz. Tarım ve hayvancılıkta uygulanan destekler devam ettiği halde ana arı ve bal desteğinin tamamen kaldırılmasını içimize sindiremiyoruz. Sivil toplum örgütü olmanın gerekleri yerine getirilecektir. Tarım ve hayvancılığa uygulanan desteklerden arıcılığın da faydalanması sağlanacaktır.

Pazarlama ve arı ürünlerinin değerlendirilmesi: TAB olarak sloganımız; insanlara kalıntısız ve katkısız bal yedirmektir, bu arıcıların sorumluluk anlayışının bir gereği olacaktır. Mevcut şartlarda pazarlamada sonuç alınamaz ise TAB olarak, üreticiden tüketiciye doğrudan satış kanalı devreye girecektir. Dünyada uygulanan bu sistemin ülkemizde de uygulanması için çalışılacaktır.

Birilerinin ithalat kozunu kullanarak bal fiyatlarını düşürmesine, yine birilerinin kaçak balı “Türk Malı.” diye satmasına TAB olarak müsaade etmeyeceğiz.

Apiterapi ürünlerinin üretilmesi yolunda işletmelerin ihtisaslaşması için projeler üretip, bu konu ile ilgili eğitimler yapılacaktır. Arı ürünleri kullanımı öne çıkarılacak, Dünyada bu konuda çalışanlarla işbirliği yapılacaktır.

Üretim tekniği: Ana arı üretiminde geçmişten çok iyi dersler çıkartılmıştır. Modern arıcılık, vasıflı ana arı üreterek ve kullanılarak yapılmalıdır. Ana arı üreten işletmeler yeniden yapılandırılacaktır.

Sözleşmeli arıcılık projelerine geçilmelidir. İyi tarım uygulamaları bu projede hayata geçirilmelidir, ürün çeşitliliği, birim kovandan alınan ürünün artışı, kalıntısız bal üretimi ve sağlıklı arı yetiştiriciliği bu projelerle arıcımızın hizmetine sunulacaktır.

Eğitim: TAB eğitim programları başlatılacak, ülke arıcısına, akademisyen eğiticiler tarafından eğitimler verilecektir. Ülkemizde uygulanacak projelerin bir tarafında üreticinin saha eğitimi mutlaka olmalıdır. Dünya ve Türkiye’deki güncel arıcılık bilgilerinden yararlanması için TAB ‘in yayın organı olarak aylık dergi ya da gazete mutlaka çıkarılacaktır. TAB internet sitesi tekrar açılacak, yararlı bilgiler sunacak hale getirilecektir. TAB tarafından Ülkesel arıcılık eğitim projeleri hazırlanıp, Ulusal veya Uluslar arası kaynaktan yararlandırılacaktır. Arı ve arı ürünleri konusunda, Tüketiciyi ve üreticiyi bilinçlendirmeye yönelik, kongre, konferanslar, sempozyumlar, paneller düzenlenecektir. Ayrıca basılı ve görsel yayın yolu ile bu konuda toplum bilinci oluşturulacaktır.

Dünya ile uyumlu çalışma: TAB uluslar arası arıcılık örgütlerine üyeliğini tekrar sağlayacağız. Apimondia tarafından organize edilen dünya arıcılık kongresinin ülkemizde yapılmasını sağlayacağız.

Kurumsallaşma: TAB’ ne maddi ve manevi yönde güven tesis edilmesi için, yönetmelik ve ana sözleşme çerçevesinde TAB yeniden yapılandırılacaktır. TAB bünyesinde oluşacak komisyonlara akademisyen ve il birlik başkanlarından kişiler çağrılacaktır. Bu komisyonlar sağlık, eğitim, ürün, tozlaşma ve biyoloji komisyonlarından oluşacaktır.

ARICILIK VİZYONUMUZ; Ülke kaynaklarını etkin kullanarak verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, arıcının refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenli, geriye doğru izlenebilir, ürün çeşitliliğine sahip, sürdürülebilir doğayı destekleyici arı ürünleri üretimi yapan bir TÜRKİYE arıcılığıdır.

TAB miras değil emanettir. Emanete ihanet edilemez. Miras tükenir, emanet muhafaza edilir, sonraki kuşaklara aktarılır.

Biz TAB’ nin eski gücüne kavuşturarak yeniden emanet edilebilir hale getirmek üzere şu anda buradayız.

Türkiye arıcısının daha refah içinde yaşaması için ulusal ve uluslar arası alanlarda çalışmalar yapmak için buradayız.

Hasadı bol bir yıl geçirmeniz dileğiyle, kurula ilginiz için teşekkür ederiz.

Bahri Yılmaz,Ziya Şahin,Necati Aydın,
Fahri Saylak,Mehmet Ekici,Cafer Kaba,
Yılmaz Doğan,Kubilay Elevli