TÜRKİYE ARICILIĞI

TÜRKİYE ARICILIĞI
MEVCUT DURUM:79 il yetiştirici birliği, 56 000 üye, 5.9 milyon arılı kovan, 93 bin ton bal üretimi, Üye başına 113 koloni mevcudu ile güçlü bir sivil toplum örgüt yapısı var. Dünyanın ikinci en büyük arılı kovan varlığına sahibiz. Bal üretimi 2 büyük ülkeyiz.
ARI BİYOLOJİSİ: Damızlık ana üretimi 650 adet / yıl yeterli üretimi sağlamak, F1 Ana üretimi: 500.000 adet / yıl, kaliteyi artırmak gen merkezleri, Biyolojik Çeşitliliğimiz, Anadolu, Karadeniz, Muğla, Kafkas, Trakya,Güneydoğu arılarımız mevcuttur.
GEZGİNCİ ARICILIK VE FLORA: 4 milyon gezgin arı kolonisi (Toplam arıcıların üretimlerinin %90),Üretim için Poliflora kekik, geven, Ballıbaba, üçgül, Pamuk, ayçiçeği, çam narenciye, Ballarının karakteristiklerinin belirlenmesi projesi hazırlanmalı, Yılda dört farklı yer gezen arıcılar,bir seferde 2000 kilometre yol gidiliyor. Gezginci arıcıların konaklama nakliye sorunları var. Anadolu bitki varlığı arıcının kullanımına sunulmalı, hayvan hastalığının arı nakline mani olması ortadan kaldırılmalı
POLİNASYON: Polinasyon değeri bal değerinin iki yüz katıdır. Ayçiçeği, Pamuk, Narenciye, Kiraz, Elma Ve diğer bitkiler tozlaşma için Arıcılar yönlendirilmeli.Avrupa Birliğine, uyumlu ilaçların kullanımının sağlanması.
ARI SAĞLIĞI: Arıcı birlikleri kendi bölgelerinde merkez birliğinin yönergelerine göre, Veteriner organizasyonu yetkili olmasına kaşın Yeterli hizmet alınamadığını görüyoruz, AB normları ve mevzuat çalışmaları yapılıyor.
Balmumu üretimi izne tabi oldu, Sterilizasyon zorunluluğu var,
Balmumu ithali gıda kapsamında getirilmesi sağlanmalı.Arı yemlerinin kontrolu sağlanmalı, Arı sağlığı eğitim çalışmaları yapılmalı,
ARICILIK EKONOMİSİ: Bir milyon insan kırsal alanda arıcılıktan geçim sağlıyor.
Milli gelirin % 7,5 arıcılıktan sağlanıyor. Toprak Erozyonu önleniyor, Ekonomik
İşletme büyüklüğü 250 koloni olması,200 bin ton üretim, İhracat İle yüz milyon dolar gelir, Arıcılar dünya ile rekabete hazır hale getirilecek,Daha önceleri yapılan Devlet Desteği, Kraliçe arı maliyetlerinin %80’i,Bal üretiminin %10’u idi, günümüzde kovan başına 8 TL dır.Arıcılık kayıt Sistemine girmiş arıcılar destekleniyor,
Kovan başına destek artmalı Damızlık ana arı,kovan sigortası,varroa mücadelesi,Amerikan yavru çürüğüne destek verilmeli Polinasyon ,polen üretimine,Propolis üretimine destek verilmeli
Arıcılık girdileri olan santrifüj %50 desteklenmektedir, Balmumu, kovan ve arı ürünlerinde KDV %1 seviyesine indirilmeli.
TC Ziraat bankası kredilerine arıcı kolay ulaşmalı
PAZARLAMA: Mevzuat, AB mevzuatına tamamen uygun değil. Üreticiden Tüketiciye ve Üreticiden Paketleyiciye pazarlama kolaylık sağlanmalı, Bal dışı ürünler ile mücadeleye davam edilmeli, Serbest Piyasa ekonomisi, haksız rekabet olmamalı,
Birçok paketleme firması var, birliklerden bal almalı,Birçok milli marka ve birkaç evrensel marka, Dünya çam balı üretiminin %92,Bal borsası kurulmalı,Ürünlerde markalaşması ağlanmalı.
Her ile kavanoz bal, petek bal, krem bal, polen, arı sütü, Propolis, balmumu ürünleri işleyecek paketleme tesisi kurulması sağlanmalı,
ARICILIK VE TEKNOLOJİ: Ekipmanlar kodekse uygun hale getirilmeli (Bal süzme makinesi, Tarak, Bal kapları), 20 yıldır suni dölleme yapılıyor, Yeni merkezler kurulmalı.
Arıcı, Petekçi, Paketlemeci, İhracatçı Ucuz laboratuar hizmeti almalı. Arıcı sağlığına önem verilmeli. Balmumunun Ari olması sağlanmalı. En az 5 er adet kalite kontrol ve sağlık laboratuarı aktif olmalı.
APİTERAPİ: Arı sütü, Propolis, bal, balmumu, Polen üretimi teşvik edilmeli,Üniversiteler ile yoğun olarak Apiterapi üzerinde çalışma yapılmalı. Arı ürünleri kullanımı öne çıkarılmalı.Dünyada çalışanlar ile işbirliği yapmak, Yıllık, Yüz milyon YTL’lik üretim yapmak.
EĞİTİM: Sempozyum, Seminerler, Konferanslar, Yapılmaya devam edilmeli. Bal, Petek, Paketleyici, Apiterapi, Ulusal bal sempozyumu yapılmalı.Dünya arıcılık kongresi Apimondia, 2017 yılında yapılacak olan kongrenin Türkiye’de yapılmasına talip olmak.Türkiye 4. Arıcılık kongresi düzenlenmeli,Her il birliğine eğitim projesi hazırlanmalı, Basın Yayın merkezli çalışma TV Programı yapılmalı, olumlu haberleri gündemde tutmak Kitaplar.Süreli yayınlar, üreticinin hizmetine sunulmalı.
ORGANİZASYON VE KIRSALKALKINMA:Profesyonel Arıcıların %99’i kayıtlı, Arıcı veritabanı geliştirilmeli, Arıcılar kırsal kalkınma çalışmalarında kalıcı ve sürdürülebilir olması ile gündemdedir ayrılmış fonlardan yaralanmak, Organik arıcılık, Mevzuat, tarım şurası, AB mevzuatı, Bal tebliği, Kalkınma planı,Arıcılık kanunu, komisyonlarında çalışmalarında arıcılar temsil edilmeli.
ARICILIK VİZYONU;Ülke kaynaklarını etkin kullanarak verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenli, geriye doğru izlenebilir, ürün çeşitliliğine sahip sürdürülebilir çevreyle ilgili arı ürünleri üretimi yapan bir TÜRKİYE arıcılığı.

Bahri YILMAZ