ARININ BESİNİ KENDİ YAPTIĞI BALIDIR

Konu: Türkiye Ballarında Besleme Sorunu, Coğrafik Bölgeler ve Botanik Kaynak

Ülkemizin koloni sayısı Çin den sonra ikinci sırada bal üretimi ve ihracatı bakımından ise dördüncü sıradadır, Arıların bal değerinin iki yüz katı bitkisel üretime katkısı vardır. Türkiye üretimi 93 bin tondur, koloni varlığı 5.9 milyon.
Arıcı birlik üyelerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından işletme numarası, Birlik kanalıyla da Arıcı Kimlik belgeleri verilmektedir. 2004 / 23 Genelge gereği her bal üreticisi, ürününü satarken kimliğini ve işletme numarasını Bal tenekesinin üzerine yazmak zorundadır, Üretimden sofraya kadar Türk gıda kodeksine uygun üretim yapılması sağlanmaktadır.
Arıcılık yapılan bölgelere bakıldığında Anadolu da her yerde arılar için bitki varlığı vardır.
Ege, Akdeniz bölgesinde Çam balı, Kızılçam koşnili, her yılın Ağustos, eylül, ekim, kasım aylarında üretim vardır.
Trakya, Marmara, Söke ovası, iç Anadolu Ayçiçeği balı üretimi temmuz ayında yapılır.
Akdeniz, Ege, GAP bölgelerinde pamuk balı üretimi Ağustos ayında yapılır.
Akdeniz bölgesinde Narenciye Balı üretimi Nisan ayında yapılır.
Orta yayla dediğimiz Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl ova kesimlerinde Üçgül ya da Yoncabalı Üretimi Mayıs-haziran aylarında yapılır. Yüksek yayla Kars, Erzurum, Muş, Van, Hakkâri, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Sıvas, Yozgat, Kayseri, Karadeniz geçit bölgeleri dağları, Toroslar, iç Anadolu dağları Geçit bölgeleri kekik, geven, ballıbaba, yermeşesi, dikenli bitkiler, gibi kaliteli balların üretimi, temmuz-ağustos-eylül aylarında yapılır.
Karadeniz, Marmara sahil kesiminde kestane, ıhlamur balları üretimi haziran ayında yapılır. Bu sahaların tamamı organik üretim için uygun dur. Hangi baldan ne kadar üretim yapıldığını tam olarak bilmiyoruz.
Böyle zengin kaynaklar varken, İnvertşeker, Sıvı şeker, Furuktoz, Glikoz, bal esanslı şurup gibi ürünlerin içeriğinde nişasta oranı yüksek seviyededir. Bal arılarının doğal besin kaynağı olan balda nişasta sadece polen kaynaklı olabilir. Bu nedenle arılar doğal polen ve bal haricindeki yapay besinleri tam olarak kullanamazlar. Arılarda hazım bozukluğuna neden olmaktadır, Katılacak boya, ilaç ve doğal nektar harici katkılar bal ihracatını, ürün kalitesini olumsuz yönde etkiler. Sahtecilik ve Tağşişe yol açılmış olacağını geçen yıllarda gördük.(besleme için rafine kristal şeker) Arının yemi yalnızca doğal bal ve polendir.
Tüketici ve Üreticilerimiz acısından hassas bir konudur. Glikoz ve Şuruba arı yemi İzini verilmesi durumunda telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Konu uzmanı olarak dikkat çekiyorum. Genel müdürlüğünüzün konu hassasiyetini dikkate alacağını umarız.

Saygılarımla.

Bahri YILMAZ
Zir. Yük. Müh.